Fesztiválozó ifjúság

Dátum
2011-05-05T09:22:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a fesztiválok ifjúságával, azon belül is a Sziget Fesztivál ifjúságával foglalkoztam. Két nagy fejezetből áll a diplomamunkám, az elsőben az elméleti háttér, másodikban pedig a Sziget 2008 kutatás adatbázisának másodelemzése található. Az elméleti részemben az ifjúsági korszakváltás elméletét vizsgáltam, mely a rendszerváltás után Magyarországon is bekövetkezett. Ezután a fesztiválok eredetét és néhány nagyobb magyar és nemzetközi könnyűzenei fesztivált mutattam be. Elméleti részem harmadik felvonásában a Sziget Fesztiválról írtam: a programokról, történetéről, érdekességekről. Első részem utolsó fejezetében az ifjúság egészségmagatartásával foglalkoztam, ahol más nemzetközi és magyar kutatás adatait ismertettem és hasonlítottam össze. Gyakorlati részemben SPSS használatával elemeztem a 2008-as szigetkutatás adatbázisát. A Kutatás ismertetése és a hipotézisek meghozatala után egy rövid demográfiai összehasonlítást végeztem a magyar és külföldi minta között Az eredmények alapján érdekes következtetést vontam le, miszerint a külföldi minta alanyai iskolázottabbak a magyaroknál és szerfogyasztásban is megelőznek minket. A férfiak a legtöbb esetben megelőzték a nőket szerfogyasztásban, mint külföldi, mint magyar mintában, de a magasabb iskolai végzettség nem bizonyult teljes mértékben megóvónak a különböző szerfogyasztás (drog, alkohol és dohányzás) esetén. Gyakorlati részem utolsó fejezetében faktoranalízissel 5 főkomponenst hoztam létre szabadidő eltöltési formák alapján. Megnéztem, hogy a különböző szerek fogyasztása mennyire jellemző a szabadidő eltöltési formák alapján létrehozott csoportokra, majd összegeztem eredményeimet.

Leírás
Kulcsszavak
fesztivál, ifjúság
Forrás