Az elektronikus kereskedelem helyzete, lehetőségei a vásárlói szokások tükrében

Dátum
2014-06-04T08:32:17Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az elektronikus kereskedelem témakörét dolgoztam fel érintve először a témával foglalkozó szakirodalmat, kiemelten az e-kereskedelemben használt fogalmak definícióját, alkalmazásuk lehetőségeit, formáit, valamint jelentőségüket a digitális versenyben. Az online kereskedelem rövid áttekintése során rendkívül fontosnak véltem, hogy kiemelten foglalkozzam az e-kereskedelem előnyeivel és hátrányaival. Röviden érintettem az e-kereskedelmet meghatározó jogi hátteret is. A gyakorlatban az egyén az elektronikus piacterekkel vagy a B típusú vagy a C típusú rendszerekben találkozik, ezért dolgozatomban külön szóltam az efféle típusú rendszerekről. Végezetül a saját internetes kérdőíves felmérésemet mutatom be, mely a vásárlók internetes szokásait ismerteti.

Leírás
Kulcsszavak
e-kereskedelem, e-business
Forrás