Teljesítménymenedzsment rendszer vizsgálata a Keleti régióban működő Decathlon áruházakban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomadolgozatomban szerettem volna válaszokat találni az általam választott szervezetben működő teljesítményértékelő rendszerről és annak működéséről. A szervezet, amit vizsgálat alá vetettem az a Magyarországon működő Decathlon áruházak közül, a Keleti régióban található kereskedelmi egységek, pontosabban a Nyíregyházi, Debreceni, Miskolci és Egri áruházak. Célom volt, hogy a kutatási módszereim segítségével feltárjam a Decathlon áruházakban működő teljesítményértékelő rendszert, annak működését, valamint azt, hogy mindez milyen hatással van a dolgozókra és ők hogyan látják a rendszer működését. Továbbá, hogy mennyire elégedettek az értékelési módszerekkel és mit változtatnának rajta. A kapott eredményekből kiderült, hogy a szervezetben működő rendszerrel alapvetően elégedettek a dolgozók, azonban néhány értékelési szempontot és módszert újra kellene gondolni, hogy az értékelés hatékonyabbá váljon. A vizsgálat során bebizonyosodott számomra, hogy szervezetnél egy strukturált értékelő rendszer működik, aminek bár vannak hibái és fejlesztendő pontjai, de alapvetően ellátja a funkcióját és ezzel a megkérdezett dolgozók nagy része is egyetért.

Leírás
Kulcsszavak
teljesítménymenedzsment, teljesítményértékelés
Forrás