A kártérítési felelősség sajátosságai a hárompólusú atipikus munkaviszonyok vonatkozásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gyors gazdasági és társadalmi változások miatt a munkaerőpiac is átalakulóban van. Sorra alakulnak ki és terjednek el a hagyományostól eltérő foglalkoztatási formák. Ennek egyik esete mikor a munkaviszony nem kettő (munkáltató-munkavállaló) hanem három fél között jön létre. Ez magával hozza a felek egymás közti viszonyainak, jogaiknak és kötelezettségeiknek eltérő alakulását és megkívánja kártérítési felelősségük újragondolását. Az utóbbi évek jogalkotásából kitűnik, hogy a jogalkotó szándéka volt a hagyományostól eltérő foglalkoztatási formák átláthatóbb szabályozásának kialakítása. Dolgozatomban először ismertetem az általános kárfelelősségi szabályokat, majd bemutatom az egyes három pólusú atipikus munkaviszonyokra vonatkozó speciális kárfelelősségi rendelkezéseket, mindeközben kitérek a gyakorlatban felmerülő egyes aggályos kérdésekre.

Leírás
Kulcsszavak
munkajog, kárfelelősség, atipikus
Forrás