A hormonális stresszválasz és egy kondíciófüggő nemi jelleg kapcsolata örvös légykapóknál

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az örvös légykapók (Ficedula albicollis) homlokfolt méretének és a stresszválasz mértékét jelző kortikoszteron szintjének összefüggéseit vizsgáltam. A célom az volt, hogy a homlokfolt által jelzett egyéni minőség és a stresszválasz kapcsolatát megismerjem ennél a fajnál. Az adatokat a Debreceni egyetem botanikus kertjének és kampuszának területén rögzítettem, a helyszíni örvös légykapó populáció egyedeit vizsgálva. Az eredmények nem mutatnak szignifikáns összefüggést a homlokfolt méret és a kortikoszteron szintek között. A kortikoszteron szint nem áll jelentős kapcsolatban a befogás dátumával és a parazitáltsággal, viszont a skálázott testtömegindex alapján megállapítottam, hogy a jobb kondíciójú hímek stresszválasza nagyobb, mint a rosszabb kondíciójú hímeknek. Az eredmények arra utalnak, hogy egy komplex, sok változós problémával állunk szemben, amely elfedheti a létező kapcsolatot a homlokfolt méret és a kortikoszteron szint között.

Leírás
Kulcsszavak
Ficedula, albicollis, kortikoszteron, homlokfolt
Forrás