A roma gyermekek óvodai nevelése a család nevelési szokásainak, kultúrájának és szociokulturális hátterének figyelembevételével

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat tárgya a roma gyermekek óvodai nevelése. Szeretnék rávilágítani arra, hogy óvodai szinten is sokat tehetünk a gyermekek esélyegyenlőségéért. Ezt a témát szeretném kifejteni, megismerni. Az inkluzív nevelés lehetőségeit, megvalósíthatóságát megismerni, annak érdekében, hogy a roma gyermekek ne legyenek hátrányban. Első sorban arra voltam kíváncsi, hogy a szakirodalmakban olvasott roma családok szocializációs nevelési elvei, eltérései valóban nagy terhet rónak- e az óvodákra az inkluzív nevelés megvalósításában és, hogy milyen lehetőségei, módszerei vannak ilyen esetben az óvodáknak. Kutatási módszerem a dokumentumelemzés és a kérdőív. Az aranyosapáti roma gyermekek szülei között vizsgálom az inkluzív nevelés megvalósíthatóságának kérdéskörét.

Leírás
Kulcsszavak
hátránykompenzáció, esélyegyenlőség, inklúzió, integráció, szocializáció
Forrás