A vízalatti fény spektrális összetételének hatása a sekély tavak pikoplanktonjára

Dátum
2012-05-02T13:32:54Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szervetlen lebegőanyagok, az oldott színes szervesanyagok (huminanyagok) és maguk a vízben lebegő algák is megváltoztatják a beeső sugárzás intenzitását és spektrális összetételét a vízoszlopban. Az algáknak ezért mind a vízmélységgel csökkenő fény intenzitáshoz, mind a változó spektrális összetételhez alkalmazkodniuk kell. Sekély tavainkban a víz alatti fény spektrális összetétele még nem teljesen ismert. Éppen ezért célul tűztük ki a vízalatti fényklíma részletes megismerését sekély tavainkban (Balaton, Fertő, Duna-Tisza közi szikes tavak), valamint a spektrális összetétel pikoalgákra kifejtett hatásának megismerését terepi mérések és laboratóriumi kísérletek segítségével. Méréseink során a Balatonban a zöld és a vörös fény együttes dominanciáját tapasztaltuk, míg a huminanyagokban gazdagabb vizekben a zöld fény sokkal nagyobb mértékben elnyelődött, és vörös, vagy kifejezetten távoli vörös fény dominanciát tapasztaltunk. A fitoplankton összetétele, nevezetesen a pikocianobaktériumok és pikoeukarióták aránya tükrözte a fény minőségében bekövetkezett változásokat a vizsgált vízterekben (Balaton, Fertő, Duna-Tisza közi szikesek). Kontrollált laboratóriumi körülmények között, izolált algatörzsekkel végzett kísérletekkel igazoltunk a fény minőségének természetben megfigyelt hatását: a pikoeukarióták vörös/távoli vörös fénypreferenciája szelektív előnyt biztosít számukra a pikocianobaktériumokkal szemben.

Leírás
Kulcsszavak
vízalatti fény, spektrális összetétel
Forrás