NoSQL megoldások napjainkban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az internet elterjedésével, a kommunikációs technológiák hatalmas fejlődésen mentek keresztül, gyors és hatékony adattovábbítási megoldások jöttek létre. A továbbított és tárolt adatok mennyisége rövid időn belül a többszörösére növekedett. Mivel az ekkora mennyiségű és gyakran változó struktúrával rendelkező adatok hatékony kezelésére, az korábbi adatmodelleken alapuló adatbázisok már nem voltak alkalmasak, új koncepciókra volt szükség. A felmerülő igények kielégítésére számos új, a relációs adatmodelltől eltérő megközelítés és megvalósítás jött létre, amelyek egy új irányzat, a NoSQL kialakulását eredményezték. Diplomamunkám során részletezem a NoSQL gyűjtőnév jelentését, annak kialakulását, valamint az a mögött felsorakozó jelentősebb koncepciókat, adatmodelleket és adatbázisokat. Bemutatásra kerül továbbá, egy, sziklamászók számára fejlesztett Android applikáció, kiváltképpen annak NoSQL témához kapcsolódó funkciói, azok megvalósítása, illetve az implementációk során alkalmazott legfontosabb technológiák.

Leírás
Kulcsszavak
NoSQL, alkalmazásfejlesztés
Forrás