A bioélelmiszer fogyasztását befolyásoló pszichológiai és demográfiai tényezők, attitűdök, tévhitek feltárása a fogyasztás ösztönzése érdekében

Dátum
2013-05-03T16:48:32Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatás a bioélelmiszer fogyasztását befolyásoló pszichológiai, demográfiai tényezőket vizsgálja. Összehasonlításra kerültek bioélelmiszert fogyasztó és nem fogyasztó, önálló háztartást vezető és szülőkkel élő egyetemisták csoportjai. Kérdőíves vizsgálatot alkalmaztam, a kérdőív kiterjedt a bioélelmiszerek fogyasztásával kapcsolatos motivációkra, attitűdökre, gátló tényezőkre, befolyásoló tényezőkre, vizsgálatra került az innovációs készség, a környezettudatosság és a megkérdezettek értékrendje is feltérképezésre került. Alkalmaztam a környezethez való hozzáállást mérő NEP-skálát és felmértem a Rokeach által megfogalmazott célértékeket.

Leírás
Kulcsszavak
fogyasztási szokás, bioélelmiszer, attitűd, célértékek
Forrás