Gazdasági válság hatásainak vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául a 2008-as gazdasági világválság néhány meghatározó részének a bemutatását választottam. Ez az időszak egy olyan mértékű változást hozott a világ pénzügyi folyamataiba és gazdasági változásaiba, amire talán egyik ország sem volt felkészülve.A pénzügyi zavar kibontakozása mindenhol eltérő ütemű és jellegű volt, a dolgozatomban leginkább arra fogok kitérni, hogy Magyarországot ez milyen mértékben és hogyan érintette. Mennyire tud felkészülni egy ilyen kisméretű ország egy ekkora méreteket öltött gazdasági válságra.

Leírás
Kulcsszavak
Gazdasági válság, A válság hatása
Forrás