Sémakémia. A párkapcsolati elégedettség és a patológiás egyensúlyok összefüggéseinek vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a sémakémia jelenségét vizsgáltam legalább hat hónapja egy párt alkotó 160 személy bevonásával. Célom volt annak feltárása, hogy a korai maladaptív sémák milyen szerepet játszanak a párválasztásban, a párkapcsolat fenntartásában. Feltételezéseim között szerepelt, hogy a párkapcsolatban élő tagok korai maladaptív sémái jellegzetes illeszkedést mutatnak egymással, így hatással vannak a párkapcsolati elégedettségre és összefüggésben állnak a párok érzelemszabályozásával. Várakozásaim jelen mintán igazolódtak. Ugyanis az elemzésem eredményei azt mutatják, hogy egyrészt a párok tagjainak a korai maladaptív sémái összefüggésben állnak egymással, másrészt a párok fokozottabb érzelemszabályozási nehézsége a korai maladaptív sémák intenzívebb jelenlétét eredményezi és viszont, harmadrészt a párok fokozottabb érzelemszabályozási nehézsége a párkapcsolati elégedettségre csökkentő hatással bír. A sémakémia jelensége is kirajzolódott, tekintve, hogy a párok korai maladaptív sémáinak jelentősebb előfordulása nem vezetett egyértelműen a párkapcsolati elégedettség csökkenéséhez, azaz a párok akár kedvezően is megélhetik a párkapcsolatukat a korai maladaptív sémáik ellenére, azok illeszkedése jóvoltából.

Leírás
Kulcsszavak
korai maladaptív séma, párkapcsolati elégedettség, érzelemszabályozás
Forrás