Különböző döntési alternatívák készítése és értékelése oprációkutatási eszközökkel egy növénytermelő gazdaságban

Dátum
2008-02-28T10:15:31Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy növénytermelő gazdaság ágazati technológiáit készítettem el, a rendelkezésre álló adatok felhasználásával elvégeztem a jövedelmezőségi számításokat ágazatonként, majd ezek felhasználásával lineáris programozási modell felállításával modelleztem a gazdaság működését. Amikor az eredeti 336 ha-os területi korlátot, és a rendelkezésre álló erőforrásokat figyelembe véve lineáris programozással a maximális fedezeti hozzájáruláshoz tartozó vetésszerkezetet határoztam meg akkor az eredeti vetésszerkezethez képest 2 millió Ft-tal több jövedelem érhető el a számítások alapján, ami 3 %-os növekedést jelent. Ezután egy tervezett területbővítési terv lehetséges variánsát készítettem el. Az elemzés szerint a megvalósításhoz még legalább két nagyteljesítményű traktort és egy kombájnt kell vásárolni a szövetkezetnek. Ennek megvalósítása után további több mint 40 %-os jövedelemnövekedés érhető el.

A modell elemzése során nagy segítséget nyújtott az árnyékárak elemzése, melynek során először a földterület növelés lehetőségeit vizsgáltuk és számszerűsítettük, majd a szűk keresztmetszetben lévő erőforrások árnyékárainak és megengedhető növekedéseinek elemzése nyújtott ahhoz segítséget, hogy további szántóterület bevonás vizsgálatakor, mely erőforrásokat építsük a modellbe beruházási változóként.

Leírás
Kulcsszavak
növénytermesztés, gazdasági modellezés, Nagyhegyesi Gazdaszövetkezet, döntéselőkészítés
Forrás