Vazoreguláció és sztatikus mágneses tér vizsgálata diabétesz állatmodellekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A nukleáris mágneses rezonancia orvosi diagnosztikában történő alkalmazása óta a mágneses terek biológiai és élettani hatásainak vizsgálata fokozott tudományos érdeklődésre tett szert. Állatkísérletekben igazolták, hogy a mágneses rezonancia-képalkotás erős, homogén sztatikus mágneses tere fájdalomcsillapító hatással rendelkezik. Élettani hatás erős inhomogén sztatikus mágneses térrel is kiváltható. Kísérleteinkben az inhomogén sztatikus mágneses tér hatását vizsgáltuk a vér glükóz értékekre kontroll és különböző dózisú (100, 150 és 200 mg/kg) streptozotocin (STZ)-injekció által kiváltott diabéteszes állatok esetében. Eredményeink azt mutatják, hogy az 1,47T erősségű mágneses teret napi 30 percig alkalmazva, a 200 mg/kg STZ-indukálta diabéteszes állatok esetében a vér glükóz szint szignifikáns csökkenést mutat a SMF-kezelésben nem részesült diabéteszes állatok értékeihez képest, míg a kontroll, a 100 és 150 mg/kg STZ-vel kezelt csoport értékeiben nem okoz számottevő változást. További kísérleteinkben a hőmérsékleti ingerre adott fájdalomreakció küszöbérték változásait vizsgáltuk inhomogén sztatikus mágneses tér hatására. Ennek során a diabéteszes neuropátiára jellemző bifázisosság volt megfigyelhető a SMF hatás nélküli csoportokban, míg a SMF-kezelésben részesült csoport esetében a hiper- majd hiposzenzitivitás kifejlődését a kezelés kivédte. A diabetes mellitus a leggyakoribb anyagcsere-betegség, a glükóz felhasználási és feldolgozási zavara. A diabétesz hosszú távú szövődményei közé tartoznak az érrendszeri szövődmények. A károsodás a kis- (mikroangiopátia) és nagy ereket (makroangiopátia) egyaránt érintheti. A vazoreguláció vizsgálata során a kontroll és STZ által kiváltott diabéteszes állatok esetében vizsgáltuk a kapszaicin hatását a vérnyomás változásra. Vizsgálataink során kezeletlen állatokon átmeneti vérnyomás esést követő vérnyomás emelkedést tapasztaltunk, STZ-kezelt állatok esetén a vérnyomás emelkedés elmaradt. Ennek oka feltételezhetően a diabétesz következtében kialakuló kardiovaszkuláris autonóm neuropátia.

Leírás
Kulcsszavak
Diabétesz, Sztatikus mágneses tér, Vazoreguláció, Streptozotocin
Forrás