A Szendrői Református Családi Bölcsőde Hálózat bemutatása a szülők szempontjából

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a családi bölcsődét elméleti, jogi és hétköznapi értelemben is vázoltam. A történeti visszatekintésben leírtam, hogy a gazdasági, társadalmi változások által a napközbeni gyermekellátás átalakult illetve, hogy Szendrőben hogy kezdődött a családi napközi kialakulása. Rámutattam, hogy milyen fontos ez a szolgáltatás a szülők számára. Leírtam hogyan fejlődött a mi szolgáltatásunk. Létrejöttének célját és a benne ellátható gyermekek korát és létszámát is leírtam. Ebben kifejtettem a nevelésfilozófiánkat, a keresztyén értékrend fontosságát emeltem ki. A Szendrői Református Családi Bölcsőde Hálózatot mutattam be illetve a nevelés, gondozás megvalósításáról írtam. A szülők véleményére is kíváncsi voltam egy kérdőíves kutatás keretén belül.

Leírás
Kulcsszavak
bölcsődei nevelés, családi bölcsőde, Szendrői Református Családi Bölcsőde Hálózat
Forrás