Az iskolázottság területi egyenlőtlenségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az iskolázottság területi egyenlőtlenségeit taglalja 1990-2011 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az egyenlőtlenségeket a logaritmikus súlyozott szórással, a Hoover-indexel végül pedig a Súlyozott Gini-együtthatóval vizsgáltam. A felhasznált adatok a KSH tájékoztatási adatbázisából,KSH Népszámlálási adataiból(1990,2001,2011) és a TeIr adatbázisából származnak. Az iskolázottság egyenlőtlenségei mellett a képzettségre ható tényezők korrelációs vizsgálatát is tartalmazza a dolgozat.Majd összefoglalva az eredményeket következtetéseket tartalmaz a kapott eredmények alapján.

Leírás
Kulcsszavak
társadalomföldrajz, iskolázottság, területi egyenlőtlenség
Forrás