A támogató szolgáltatás finanszírozásának változásai és annak kihatása az egyházi fenntartású támogató szolgáltatás munkavállalóinak munkajogi helyzetére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban résztelesen bemutatásra kerül hogyan változott a támogató szolgáltatások finanszírozása a támogató szolgáltatások létrejöttétől egészen a 2016. évig. A normatív állami hozzájárulás folyósítását követően a támogató szolgáltatások 7 éven keresztül pályázati úton kaphatták meg a működésükhöz szükséges központi költségvetésből származó vissza nem térítendő támogatást, majd a 2016. évben a normatívásítást követően ismételten a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülnek. A fenntartó személye, valamint finanszírozás módja jelentősen meghatározza a szociális ágazatban munkájukat végző szociális szakemberek munkajogi helyzetét is. A finanszírozás megváltozásával a munkavállalók munkajogi helyzete is változott. Ennek előnyeire, hátrányaira mutat rá a dolgozat, valamint arra keresi a választ, hogy megvalósult-e a jogalkotó azon szándéka, hogy ugyanazon ellátást, ugyanazon feltételekkel, ugyanazon színvonalon biztosító szociális alapszolgáltatások munkavállalóinak egyenlő feltételek legyenek biztosítva.

Leírás
Kulcsszavak
munkajog, támogató szolgáltatás, egyházi finanszírozás
Forrás