Repression and Anxiety in Ian McEwan's 'The Comfort of Strangers' and 'Atonement'

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom célja Ian McEwan The Comfort of Strangers illetve Atonement című műveinek pszichoanalitikus értelmezése. Dolgozatomban a legfőbb hangsúly a pszichoanalízis egyik fontos fogalmára, az elnyomásra illetve ennek megnyilvánulási formáira tevődik. A két mű fontosabb szereplőinek elnyomott vágyait, félelmeit vizsgálom meg és megpróbálom feltárni döntéseik és tetteik lehetséges okait. Kitérek többek között arra, hogy az elnyomott érzelmek milyen formákban kerülhetnek a felszínre, melyeken belül a szadizmus és a szublimáció fontos szerepet kap a munkámban. Ezen kívül olyan jelenteket is kiemelek a művekből, melyek pszichoanalitikus szempontból jelentősek és melyek során fontos következtetések vonhatók le a karakterek rejtett vágyaival, félelmeivel kapcsolatban. Az álomra, mint a rejtett érzelmek egy további kinyilvánítójára is nagy hangsúlyt fektetek, és lehetséges értelmezéseket tárok fel. Az elnyomás fogalmának elemzésével és vizsgálatával tehát betekintést kívánok nyújtani a szereplők tudattalan világába és ezen kívül rávilágítok cselekedeteik fő indítékaira.

Leírás
Kulcsszavak
psychoanalysis, repression, dreams
Forrás