Az egészségmagatartás vizsgálata krízishelyzetben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozati kutatásom témájául a mentális egészség és az egészségmagatartás kapcsolatának vizsgálatát, különös tekintettel a két éve elhúzódó, napjainkban pedig jelentősen eszkalálódó nemzetközi krízishelyzet által gyakorolt hatásra. Ennek érdekében 2022.02.05-2022.02.27. közötti időszakban az 2019-es Európai Lakossági Egészség Felmérés eredményeit figyelembe véve és témaköreihez igazodóan kérdőíves vizsgálat keretében végeztem felmérést a válaszadók egészségmagatartását illetően, a táplálkozás, alvási és pihenési szokások, testmozgás, dohányzás, alkoholfogyasztás, illetve a társas támogatottság terén. Mindezt kiegészítettem a mentális egészség felmérését célzó Mentális Egészség Teszttel (MET), hogy átfogó képet kaphassak a fizikai és mentális egészségről egyaránt. Feltételezésem szerint a mentális egészség korrelál a fizikai egészségi állapottal: a kedvezőbb mentális egészséggel bíró egyének tudatosabban tesznek egészségükért, egészségmagatartásukat inkább az egészségvédő szokások jellemzik szemben az egészségkárosító tevékenységekkel; ugyanakkor elmondható, hogy a kedvezőbb egészségmagatartás jobb mentális egészséget eredményez.

Leírás
Kulcsszavak
egészség, mentális egészség, egészségmagatartás, krízis
Forrás