Mozgás területén eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztése óvodáskorban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A témaválasztást az indokolta, hogy napjainkban egyre több gyermeknek van a mozgás valamilyen terültén elmaradása. A mozgás a gyermekek számára nélkülözhetetlen, egész életükre, növekedésükre, illetve testi és lelki fejlődésükre is kihat a fejlődés során. A megelőzésen túl, az elegendő mozgás biztosítása és az egészséges életmódra nevelés fontos feladat az óvodában. A dolgozat témáiban a mozgásfejlődés általános, illetve fontosabb állomásait, az óvodai mozgásfejlesztés lehetőségeit, valamint az egyéb fejlesztési eljárásokat ismertetjük. Szükség van már az óvodában a rendszeres és sokoldalú mozgásfejlesztésre, például tartásjavító gyakorlatokra, gerinctornára, lúdtalptornász, játékos mozgáskoordináció fejlesztésre, hely és helyzetváltoztató mozgás fejlesztésére, egyensúlyérzék fejlesztésére. A prevenció is kiemelten fontos.

Leírás
Kulcsszavak
mozgásfejlődés, mozgásfejlesztés, egészséges életmód
Forrás