Az Electrolux Lehel Kft. controlling rendszerének bemutatása – különös tekintettel a tervezési és ellenőrzési eljárásra

Dátum
2007-01-09T12:18:24Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban először a controlling elméleti hátterét mutattam be: a kialakulását, a controlling, controllerek feladatát, szervezeti struktúrában elfoglalt helyét. Majd ennek gyakorlati megvalósulását az Electrolux Lehel Kft-n keresztül. A controlling fő feladatai közül a tervezési és ellenőrzési eljárást emeltem ki. A vállalat Gördülő tervezését elemeztem részletesebben, melyből látható, hogy a lehető legtöbb befolyásoló tényezőt próbálják figyelembe venni a tervek elkészítésekor. A vállalat által használt mutatószámok elemzése után kitértem a Balanced Scorecard kiegyensúlyozott mutatószám-rendszerre. Részletesebben ismertettem a vállalat informatikai rendszerét is, mivel a controlling feladatok elvégzése ma már elképzelhetetlen megfelelő informatikai támogatás nélkül.

Leírás
Kulcsszavak
controlling, tervezés, ellenőrzés, mutatószámok, Balanced Scorecard
Forrás