A Debreceni Református Kollégium fizikaoktatása a XVII-XVIII. században

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a Debreceni Református Kollégium fizikaoktatása a XVII-XVIII. században. Arra voltam kíváncsi, hogyan kapcsolódott a debreceni felsőoktatáson keresztül a magyar tudomány a nyugat-európai tudományhoz a kora újkorban, hogyan, milyen mértékben vesznek részt a magyar tudósok a hatalmas átalakulásban, mely a korszakban lezajlott. Abban az átalakulásban, mely során a fizikai világkép Kopernikusz és Newton munkásságával határolt időintervallumban gyökeresen megváltozott, a század végére önálló diszciplínává fejlődött. Beszélhetünk-e egyáltalán magyar tudósokról a korszakban?

Leírás
Kulcsszavak
fizikaoktatás, Debrecen
Forrás