Glikál származékok Ferrier átrendeződési reakciója többértékű alkoholokkal

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat elméleti áttekintést ad a multivalens kölcsönhatásokról biológiai rendszerekben. A kísérleti rész 1-C szubsztituált glikálok előállítását vizsgálja, valamint szubsztituálatlan glikál származékok Ferrier átrendeződési reakcióit többértékű alkohol nukleofilek jelenlétében, változó nukleofil és Lewis sav aránnyal.

Leírás
Kulcsszavak
glikál, Ferrier, átrendeződés
Forrás