globális karrier vizsgálatának lehetősége

Dátum
2018-09-30
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

The study aims to define global career and to present an applicable method. Internationalisation and globalisation indisputably have affect on companies actions. The value of human capital as a resource has got notably higher than before. To retain competitiveness, multinational companies have to focus their sight on employees with globally usable knowledge. In today’s globalized world international assignments are particularly frequent. It is a must to differentiate between working abroad willingly or sent abroad by the company. Achieved and applied knowledge from international assignments are essential ingredients of global career. However, the inappropriately planned career structure can cause damage for the company and for the cost effectiveness of the HR department. It is vital to appoint the most suitable employee for the assignment, to increase the company’s success rate and to maximize the individual’s performance as soon as possible. The effectiveness of the selection has influence on performing a successful assignment in the process of the career path.


A tanulmány célja a globális karrier fogalmának értelmezése és a vizsgálatához alkalmazható módszer bemutatása. A nemzetköziesedés és a globalizáció vitathatatlanul hatással van a vállalatok tevékenységeire. A humán tőke, mint erőforrás szerepe felértékelődött. A multinacionális vállalatok versenyképességének megtartásában fontos tényező a nemzetközi színtéren is felhasználható tudással rendelkező munkavállaló. Napjainkban a nemzetközi kiküldetések meglehetősen gyakoriak. Különbséget kell tenni tehát a külföldön munkát vállalók és a vállalatok által egy másik országba kiküldött munkaerő között. A nemzetközi kiküldetés által megszerzett és alkalmazott tudást a globális karrierút egy összetevőjeként értelmezhetjük. Azonban a nem megfelelően megtervezett karrierút sok veszélyforrásba ütközhet, akadályozva ezzel a vállalat és a HR költséghatékonyságát. Ezért fontos, hogy a kiküldetés célszemélye a meghatározott kritériumoknak maradéktalanul megfeleljen, ezáltal növelve a beválás arányát és a teljesítmény mielőbbi maximalizálását. A kiválasztás hatékonysága nagyban befolyásolja a kiküldetéssel elérhető sikert a karrierút folyamatában.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
International Journal of Engineering and Management Sciences, Évf. 3 szám 4 (2018) , 115-124