Diszkrimináció az amerikai filmekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Záródolgozatom az afroamerikai filmek vizsgálatára irányult. Kutatásom elsődleges célja, hogy feltárja az amerikai filmipar afroamerikai nőkkel szembeni diszkrimináló jellegét. Dolgozatom első részében a kép és a test referenciáját vizsgáltam. Majd azokat a pszichoanalitikus folyamatokat, amelyek filmnézés közben zajlanak le a nézőben. A rész zárásaként pedig az afroamerikai nők vizuális kultúrában való megjelenítését, és a hozzájuk kapcsolódó sztereotípiákat taglaltam. A második részben a vizsgált filmekben megjelenő nőket összekapcsolom azzal a társdalommal, amiben megjelennek. Majd a női szereplőkre fókuszálva részletezem, hogy egy afroamerikai nő képes-e a filmekben megtestesíteni azt a szexualitást, amellyel összekapcsolják, vagy ez csak a fehér nő kiváltságai közé tartozik. Ezen a vonalon elindulva fejtettem ki, a fekete nőkhöz kapcsolódó gyakori sztereotípiákat, illetve ezeknek a filmekben való megjelenését. Megvizsgáltam, hogy az afroamerikai nők képesek-e a társadalom nemi szerepekkel kapcsolatos elvárásaink megfelelni. Itt elsősorban az anyai szerepre koncentráltam. Végezetül részleteztem, hogy lehet-e a mai férfi számára az afroamerikai nő a szexuális vágy megtestesítője, vagy korunk nőinek válhat-e azonosulási alapjává, illetve hogyan szemléli a néző a vásznon megjelenő afroamerikai nőt, ha maga is afroamerikai. Az utolsó részben egy kérdőíves kutatás és megfigyeléseim alapján összegzem tapasztalataimat és az eddigi ismeretekre alapozva az afroamerikai filmek női karaktereinek lehetséges jövőjére térek ki.

Leírás
Kulcsszavak
diszkrimináció, afroamerikai nők, film, Hollywood
Forrás