A Tiszacsegei Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdasági elemzése

Dátum
2010-11-05T14:17:06Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom során a Tiszacsegei Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdasági helyzetét vizsgáltam. Arra törekedtem, hogy széleskörű és áttekinthető elemzést készítsek a rendelkezésemre bocsátott adatokból. A szakirodalmi áttekintés keretében bemutattam a mezőgazdaság, ezen belül a növénytermesztés helyzetét a világban, az Európai Unióban illetve részletesen kifejtettem a magyarországi növénytermesztést. A második fejezetben a Tiszacsegei Mezőgazdasági Kft-t mutattam be elhelyezkedés és tevékenységi kör szempontjából. Ezen felül ismertettem a vállalkozás számviteli politikáját. A harmadik fejezet a tárgyaló fejezet, amelyben a rendelkezésemre álló beszámolókat (2005-2009) elemeztem. A vagyoni helyzet vizsgálatával kezdtem az elemzést. A pénzügyi elemzés során megállapítottam, hogy a vállalkozásnak likviditási problémái voltak a vizsgált éveken belül 2005-ben és 2009-ben. A Tiszacsegei Mezőgazdasági Kft. jövedelmi helyzetének vizsgálatával fejeztem be, amelyen belül láthatjuk, hogy 2005-ben és 2008-ban is negatív lett a Mérleg szerinti eredménye.

Leírás
Kulcsszavak
mezőgazdaság, növénytermesztés, gazdasági elemzés, vagyoni helyzet
Forrás