Gazdaságilag deprivált fiatalok politikai szocializációja

Dátum
2012-05-22T08:34:19Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban arra keresem a választ, hogy az anyagi depriváltság mennyire befolyásolja a politikai szocializációt. Amennyiben befolyásolja akkor ez tetten érhető –e a politikai aktivitásban. Ezekre a kérdésekre a 2008-as Iskola és társadalom kutatás másodelemzésével próbálom a válaszokat megtalálni. Az elemzés során készített kereszttáblák eredményei alapján megállapítható, hogy az anyagi depriváltak és nem depriváltak között a politikai értékválasztás és aktivitás tekintetében nincsen szignifikáns különbség. A politikai értékválasztást a szülők iskolai végzettsége azonban nagy mértékben befolyásolja. Minél magasabb a szülők iskolai végzettsége a megkérdezett diákok a beleszólást a politikába és a demokratikus intézmények meglétét annál fontosabbnak tartják.

Leírás
Kulcsszavak
Politikai szocializáció, Gazdaságilag deprivált
Forrás