A hazai állami nyugdíjbiztosítás finanszírozásának várható jövőbeli alakulása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom felépítését azon logikai alapon kezdtem el, hogy meghatározom azt a mindenkit érintő, átfogó rendszert, amelyben elhelyezkedik a központi témámat adó nyugdíjrendszer, annak finanszírozási szabályozása, és finanszírozhatósága egyaránt. Az összetett társadalombiztosítási rendszer felépítése és működtetése kapcsán bemutatom azt az elhatárolási szempontrendszert és intézményrendszert, amely a társadalombiztosítást két nagy részre osztja, és működési, financiális szempont alapján szabályozza. Ennek kapcsán a dolgozatom témáját nem képező egészségbiztosítási rendszert csak érintőleges bemutatással végzem. A központi témát képező nyugdíjbiztosítási rendszert a rendszerváltás időszakától dolgozom ki napjainkig, mely kidolgozás kiterjed a rendszer működéséhez és működtetéséhez szükséges elvi szintű követelményekre, a vizsgált időszakban bekövetkezett reformokra, azok hatásaira, és az ezekből keletkezett napjainkat is meghatározó problémákra. Dolgozatom szintén szerves részét képező 4. fejezete a nyugdíjbiztosítási rendszer korábbi financiális nehézségekkel küzdő tényeit mutatja be, prognosztizálva a rendszer hibáiból fakadó jövőre vonatkozó finanszírozási akadályokat. Ezen akadályok kifejtése olyan előzetes számítások, várható mutatószámok teljesülése alapján kerülnek bemutatásra, mely azonnali intézkedések megtételét várja a mindenkori jogalkotótól. A jelenleg működő nyugdíjrendszert érintő problémák kifejtése után arra keresem a választ, hogy milyen együttes feltételek teljesülése esetén élhetünk a jövőben olyan kiszámítható, fenntartható, szociális biztonságot nyújtó államban, amelyben ezen igények számomra és a generációm számára a minimális elvárások támasztása mellett biztosított.

Leírás
Kulcsszavak
társadalombiztosítás, nyugdíj-finanszírozás
Forrás