ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING PHYSICAL ACTIVITY AMONG THE POPULATION OF HAJDÚBÖSZÖRMÉNY OVER 65 YEARS OF AGE

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
The importance of physical activity is increasingly recognized by many people, both laymen, and professionals. Regular exercise at all ages contributes to strengthening the different dimensions of health. Ideally, physical activity is integrated into our lives from an early age, however, based on public health indicators, unfortunately, the opposite trend is to be seen in Hungary. One of the most striking features of demographic processes is the continuous increase in the number and proportion of the elderly population. In an ageing society, it is crucial to maintain good health conditions for people over 65 for the following reasons: to improve the quality of life of the individual, to reduce health expenditures, and because of the inevitably increased number of elderly in the labour market. National demographic changes are just as characteristic in Hajdúböszörmény, so it is worth examining the components of the physical activity of the local population. The aim of our research is to explore the characteristics of exercising related to work, transport, household work, and leisure sports. Unfortunately, as well as the amount, the quality of the population’s time spent exercising is below international recommendations. Mapping the exercising motives of the elderly confirmed our assumption that the preservation of physical and mental health is the main drive behind the activity of the target group.
A fizikai aktivitás fontosságát egyre többen ismerik fel, laikusok és szakemberek egyaránt. A rendszeres mozgás minden életkorban hozzájárul az egészség különböző dimenzióinak erősítéséhez. Ideális esetben kisgyermekkortól kezdve beépül a fizikai aktivitás életünkbe, azonban a népegészségügyi mutatók alapján sajnos ellenkező tendencia rajzolódik ki hazánkban. A demográfiai folyamatok egyik legmarkánsabb jellemzője az időskorú népesség számának és arányának folyamatos növekedése. Az idősödő társadalomban kulcsfontosságú a 65 év felettiek jó egészségi állapotának megőrzése, az egyén életminőségének javítása, az egészségügyi kiadások csökkentése, illetve az időskorúak munkaerőpiaci szerepének kényszerű növekedése miatt. Hajdúböszörményre is jellemzőek az országos demográfiai változások, így érdemes a helyi lakónépesség fizikai aktivitásának összetevőit vizsgálni. Kutatásunk célja a munkavégzéssel, a közlekedéssel, a háztartási munkával, illetve a szabadidősportolással kapcsolatos mozgásos tevékenységek jellemzőinek feltárása. Sajnos a nemzetközi ajánlásoktól elmarad a vizsgált populáció mozgással töltött idejének mennyisége és minősége is. Az idős korosztály mozgásos motívumainak feltérképezése megerősítette a feltételezésünket, miszerint a fizikai és a pszichés egészség megőrzése a legfőbb mozgatórugója a célcsoport aktivitásának.
Kulcsszavak
physical activity, ageing society, seniority, objective health, subjective health, fizikai aktivitás, idősödő társadalom, idős korosztály, objektív egészség, szubjektív egészség
Forrás