Neurokognitív deficitek a szkizofréniában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szkizofrének agyáról készült in vivo és posztmortem vizsgálatok számos esetben a különböző cerebrális régiók strukturális és funkcionális eltéréseit bizonyították. A neuroanatómiai elváltozások következményének betudható kognitív hanyatlás pedig összekapcsolható a szkizofrénia tünettanával, melyből akár a betegség prognózisa is prediktálható. Jelen kutatás célja megismerni azt, hogy a neurokognitív deficitek milyen összefüggésben állnak a szkizofrénia szimptómáival. A vizsgálat a „Szkizofréniában jelentkező szociálkognitív és metakognitív deficitek kezelési lehetősége Magyarországon – Metakognitív Tréning” című kutatás által összegyűjtött adatokra épül. A neurokognitív funkciók mérése a Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt (WCST) és a Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) tesztekkel történt, a tüneti súlyosság meghatározása a Pozitív és Negatív Szindróma Skála (PANSS) alapján valósult meg. A témaválasztás célja, egyben a kutatás célkitűzése a szkizofrén betegek neurokognitív deficiteinek a megismerése, melyek – hipotézisem szerint – összefüggésben állnak a tüneti súlyossággal, amit a végrehajtó funkciók deficitje mediál.

Leírás
Kulcsszavak
szkizofrénia, neurokognitív deficit, memória, figyelem, végrehajtó funkciók
Forrás