Hadronsugár hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása

Dátum
2012-05-08T09:51:27Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkánk során hadronsugár hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú közelítését végezzük. A szakirodalomban fellelhető bonyolult integrálok kifejezését egyszerű, könnyen és gyorsan számolható függvényekkel kívánjuk helyettesíteni, melyek megfelelően pontos eredményt adnak az egzakt értékekhez képest. Az elmúlt év során egy- és kétváltozós integrálok számítása során sikerült kidolgoznunk egy általános függvényalakot, amely kielégíti a kívánt feltételeket, és sikerült a folyamat döntő részét automatizálni. Szakdolgozatomban ezt a közelítési módszert és egyváltozós integrálok eredményeit mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
fizika, részecskefizika, hadron, hatáskeresztmetszet
Forrás