A Tiszaújvárosi járás demográfiai változásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A járás településeinek nagy részénél elmondható (1-16. ábra), hogy 1990-ig folyamatosan csökkent a lakónépesség, 2001-re bizonyos településeken kismértékű növekedés, majd újabb népességszám visszaesés volt megfigyelhető. A 16 község közül Sajóörösnél mondható el, hogy a vizsgált években mindig többen és többen laktak, míg ezzel szemben csak Hejőkürt volt az, ahol dinamikusan csökkent a lakók száma. A jelentősebb népességcsökkenés azzal magyarázható, hogy ezeken a településeken csökken a munkalehetőség, ennek folytán a lakók a nagyvárosokba, valamint a városkörnyéki agglomerációkba költöztek.

Leírás
Kulcsszavak
Tiszaújváros, demográfiai változásai
Forrás