Egy potenciálisan a jövőben induló kávézó-teaház, A fekete élvezet üzleti terve

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája egy jövőben potenciálisan induló kávézó és teaház üzleti tervének elkészítése. A dolgozatban megvizsgálom, hogy egy új kávézó és teaház megnyitásának milyen lehetőségei vannak és van-e valós kereslet a termékeinkre, illetve biztosítottak e a jövőbeni sikeres működés feltételei. A primer adatokat kérdőív segítségével sikerült kinyernem, melyeket a marketing mix 4P elemei köré építettem. A dolgozat további főbb fejezetei a működési terv, a marketing terv és a pénzügyi tervek. A működési terv fejezetben kifejtésre kerül a tervezett termelési és szolgáltatási folyamat és az ahhoz kapcsolódó ráfordítások. A marketing terv legfőbb elemei a marketing célkitűzések és a marketing stratégia meghatározása. A pénzügyi tervben a működési és a marketing terv adataira alapzva megterveztem a várható eredményünket, a vállakozásunk mérlegét, a hiteltörlesztésünk ütemezését és meghatározásra kerülnek a fontosabb pénzügyi mutatók is. A felhasznált anyagok és módszerek segítségével végül meghatározom, hogy milyen kilátásai vannak az induló vállalkozás jövőbeni működésének.

Leírás
Kulcsszavak
üzletiterv, kávézó, vendéglátás, teaház
Forrás