A csípőízület mozgásvizsgálata általános iskolás gyermekek körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az általános iskolás tanulmányok megkezdésével csökken a gyermekek kötetlen, játékra fordítható ideje, a szabadidős tevékenységet is egyre inkább a fizikai aktivitás hiánya jellemzi. A mozgásszegény életmód mozgásszervi rendellenességek kialakulásához vezethet, melyben a csípőízület mozgatásában részt vevő izmok is érintettek lehetnek. Kutatásunk célja az általános iskolás gyermekek csípőízületének mozgástartományában bekövetkező változás vizsgálata volt az általános iskolás évek előrehaladtával. Szerettük volna összehasonlítani a 2. és 8. évfolyam eredményeit, hogy képet kapjunk a csípőízület mozgástartományának változásáról. A tanórákon történő ülés alatt a csípő folyamatos flektált helyzete miatt egyes csípőizmok fokozott kontrakciója figyelhető meg, amely az izmok rövidüléséhez vezethet, míg a csípőizmok egy csoportja ülés közben folyamatosan relaxált állapotban van, amely az izom megnyúlását okozhatja. Ezek alapján feltételeztük, hogy a csípőízület aktív mozgásterjedelme a fiziológiás értékekhez képest változni fog. A felméréseket a cigándi Kántor Mihály Általános Iskolában végeztük. Több évfolyamon vizsgáltuk a tanulók csípőízületének mozgástartományát, a 2., a 4., a 6. és a 8. osztályokból összesen 53 fő felmérésére került sor, melyből 27 lány és 26 fiú. átlag életkoruk 11±2,58 év. A fizikális vizsgálatok a csípőizmok állapotának felmérésére irányultak. Az aktív mozgásvizsgálatot a flexió, az extenzió, az abdukció, az addukció, a ki- és berotáció mozgástartományának megállapítására alkalmaztuk, amelyet az adduktor csoportot vizsgáló Patrick-Faber, a csípő flexorokat vizsgáló Nachlas-Ely és Thomas tesztekkel végül a m. tensor fascia latea nyújthatóságát vizsgáló Ober speciális teszttel egészítettünk ki. A felmérés az iskola tornatermében történt, segédeszközként ízületi szögmérőt és centiméterszalagot használtunk. Az eredmények rögzítése után elmondható, hogy az aktív mozgástartományok a fiziológiás értékekhez képest változtak. Az életkor növekedésével párhuzamosan a flexiós aktív mozgástartomány átlagának csökkenése volt megfigyelhető. A 2. és a 8. évfolyamokon mért értékeket kétmintás t-próba segítségével hasonlítottuk össze, amely a flexiós aktív mozgásvizsgálat és az Ober teszt esetében mutatott szignifikáns különbséget. Összességében szignifikáns különbséget csak a flexiós aktív mozgásvizsgálat és Ober teszt esetében tudtunk kimutatni a 2. és 8. évfolyam eredményeit összehasonlítva.

Leírás
Kulcsszavak
csípő, aktív mozgásvizsgálat, gyermek
Forrás