Véletlenszám-generátorok, alkalmazási területek és tulajdonságaik

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat bevezet a véletlen számok világába. Körül járja a véletlen számokhoz kapcsolódó fogalmakat. Kiemel néhány előállítási metódust. Említés kerül arról, hogy mitől jó egy algoritmus. Meg említ néhány weboldalt, ahol valós véletlen szám generálás történik. Generátorok által előállított sorozatokat helyez próba elé. Ír a hipotézis vizsgálatáról. Figyelmeztet arról, hogy mi kell ahhoz, hogy egy generátor biztonságos és megbízható legyen. Leírja és bemutatja a különböző programozási nyelvek által használt generátorok működését, előnyeit és hátrányait. Említés kerül a programnyelvekben használatos különböző generálási funkciókról. Meg említ 2 fő véletlenszám-generátort egy alapot és egy bonyolultabbat a Mersenne Twistert.

Leírás
Kulcsszavak
véletlen szám generátorok, weboldal, véletlen szám, generátor
Forrás