A szovjet-német megnemtámadási egyezmény (Molotov-Ribbentrop paktum) korabeli magyar sajtóvisszhangja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a Molotov-Ribbentrop paktum, a német-szovjet megnemtámadási egyezmény korabeli magyar sajtóvisszhangja. Szakdolgozatomat két nagy egységre bontottam. A dolgozat első részében részletesen kifejtem a Molotov-Ribbentrop paktum előzményét, kialakulását, az egyezményben a német, illetve szovjet részről felállított feltételeket, a szerződésben leírt dokumentumokat és a titkos záradékot, valamint a szerződés aktuális nemzetközi hatását és utóéletét. A dolgozat másik fő egysége a korabeli magyar sajtóvisszhang. Ezen résztéma vizsgálatát a magyar sajtóélet tanulmányozásával kezdtem, majd az általam kiválasztott négy napilapot, a Népszavát, a Pesti Hírlapot, a Magyar Nemzetet, valamint az Esti Kurírt vizsgálom. A napilapok elemzését követően a magyarországi kül-és belpolitikai viszonyok tanulmányozásával foglalkozom. Végül egy rövid összegzéssel, áttekintéssel zárom a szakdolgozatom. Szakdolgozatom egyik fő célja, hogy az említett paktum, és annak magyar vonatkozása elnyerje elismerését és méltó helyre kerüljön a köztudatban, valamint a történelemkönyvekben.

Leírás
Kulcsszavak
Molotov, Ribbentrop, paktum
Forrás