Váncsod-egy bihari falu társadalomnéprajzi vizsgálata 1692-1848 között.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy bihari falu, Váncsod társadalmát mutatom be 1692-1848 között. Munkám kezdőpontja Várad visszafoglalása,záró dátuma pedig a jobbágyfelszabadítás. Az általam vizsgált településen a 18. század elejétől kezdődően együtt éltek magyar nemesek és jobbágyok, illetve cigány,román és zsidó közösségek is megjelentek a faluban a század folyamán. Ennek a sokszínűségnek a bemutatása a célja a dolgozatomnak, mely főleg levéltári forrásokra építve vizsgálja az említett csoportok együttélését. Fontos forrásom a váncsodi református egyházközség anyakönyve, mely 1756-tól kezdődően dokumentálja a falu református lakóinak életét, gyakran életmódtörténeti adatokat is megőrizve. Segítségével mind a nemesség, mind a jobbágyság életébe betekintést nyerhetünk. Mindezek mellett a nemesi migráció egyes folyamatait is vizsgálom váncsodi családok esetpéldáján keresztül: ennek forrása a már említett anyakönyv és a levéltárban őrzött nemességvizsgálati iratok anyaga.

Leírás
Kulcsszavak
Bihar, Váncsod, Berettyó, nemesség, jobbágyság, zsidóság, társadalom, együttélés, társadalmi sokszínűség, vallási sokszínűség
Forrás