A marketing és a PR jelentősége a felnőttképzési vállalkozásoknál és a civil szervezeteknél

Dátum
2013-05-08T12:01:12Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja, hogy a nonprofit és a profitorientált szektorokban működő szervezetek, cégek marketing és PR tevékenységét megvizsgálja és összehasonlítsa. Az elméleti részben külön figyelmet fordítok a témához kapcsolódó fogalmak meghatározására és értelmezésére, illetve a civil és a magán szektor főbb jegyeinek ismertetésére és történeti szakaszainak jellemzésére. A dolgozat második felében bemutatom a 2013 januárjától áprilisáig végzett empirikus vizsgálat legfőbb elemeit és legjelentősebb eredményeit. A gyakorlati kutatás a Debrecen városában működő szervezetek és cégek együttműködésével zajlott, félig strukturált interjúk keretében. Ezt követően az interjúk elemzésével prezentálom a legfontosabb eredményeket, megvizsgálom, hogy a megkérdezett intézmények, szervezetek álláspontja miben tér el és miben egyezik a marketingstratégiát illetően. Úgy gondolom, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy napjaikban minden intézmény, cég és szervezet kiemelt szerepet tulajdonít a marketingnek és a Public Relationsnek. Ez közös bennük. Különbségek abban figyelhetők meg, hogy milyen forrásokból, milyen kapcsolatokon keresztül (például szponzorok), milyen eszközökkel és milyen stratégiát használva érvényesítik pozíciójukat az adott szektorban. Dolgozatomban ezekre a differenciákra keresem a választ.

Leírás
Kulcsszavak
marketing stratégia, non profit jelleg
Forrás