A pénz- és értékkezelés gyakorlata a pénzintézetekben

Dátum
2008-02-08T09:33:01Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom témaválasztása elsősorban szakmai okokra vezethető vissza, s minden egyéb motiváló tényező ebből következett.

A szakmai alapokat az eddigi munkahelyeimen szereztem meg, amelyeken dolgozva mélyrehatóan megismerhettem a pénz-és értékkezelési tevékenységet. Láttam, hogyan fejlődik ez a szakterület – mert igenis, itt egy külön szakterületről kell beszélnünk -, miként alakultak ki a jelenlegi szabályok, szokványok, melyek nem csak könnyebbé, átláthatóbbá, hanem biztonságosabbá is tették a pénzzel és értékkel foglalkozó szakemberek napi munkáját.

A pénz (akár papír, akár fém formában jelenik meg) kezelése már a kialakulás kezdeti szakaszában feladatot adott a szakembereknek, kontoroknak, pénzváltóknak. Tudniuk kellett, vajon a kezükön átfutó pénz és érték valódi-e, mekkora mennyiséggel és mennyiségből gazdálkodhatnak, mekkora mennyiségre van szükség a napi forgalom lebonyolításához, és milyen pénzösszeget fektethetnek be tartósabb pénzügyi ügyletekbe?

A pénz-és értékkezelés fejlődött, alakult.

A rendszerváltás utáni időszakban megszokott és alkalmazott pénz-és értékkezelési elvek, módszerek ma már majdhogynem megmosolyogtatják az embert. A készpénz akkoriban is ugyanolyan fontos szerepet játszott, arányt képviselt, mint napjainkban. Persze, ennek az oka egészen máshol keresendő.

Ugyanakkor a pénzkezelés biztonsági foka is magasabb volt egészen addig, amíg meg nem jelentek a kockázati tényezők, melyek az eltelt több, mint másfél évtized alatt egyre agresszívebb formában lettek láthatók.

Miért van szükség a pénz-és értékkezelés szigorú szabályozására? Elég, ha arra gondolunk, hogy a pénz mindig is izgatta az emberek fantáziáját, a könnyű pénzszerzés, a munka nélküli pénzhez jutás ügyeskedő technikáin törték sokan a fejüket. Szükség volt az átlátható, minden részletre kiterjedni igyekvő, s ezzel együtt természetesen folyamatosan fejlődő, átalakuló szabályozásra, az alapelvek meghatározására. Ez teszi lehetővé, hogy a biztonság növelése mellett, a kezelt pénz- és értékállomány bármely pillanatban világos és áttekinthető nyilvántartásba foglalt lehessen, s garantálni tudja a hitelintézet, hogy a rábízott pénz és érték szakértő kezekbe került.

Szakdolgozatomban kitérek a bankjegyek kialakulására, a pénz-és értékkezelés tárgyi és személyi feltételeire, vázolom az egyes pénz-és értékkezelési feladatokat, a szakemberekkel szemben támasztott elvárásokat.

Célom az, hogy e diplomamunka elolvasója képet kapjon egy bank pénz-és értékkezelési tevékenységéről. S bepillantást kapjon abba is, amit ez a tevékenység egy bank életében a napi munkában jelent.

Leírás
Kulcsszavak
Unikredit Bank, pénzkezelés, értékkezelés
Forrás