A megújuló energiaforrások, általános szabályozásuk, különös tekintettel a villamosenergiára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban körüljárom a témát érintő legalapvetőbb fogalamakat, mint például a megújuló energiaforrásokét, amelyeknek a legfontosabb képessége a folyamatos megújulás és közülük sok károsanyag kibocsátása nélkül hasznosítható. A megújuló energiahordozók szabályozásának indikátorait, mint az energiafüggőség csökkentése, az energiahatékonyság növelése vagy az egységes energetikai külpolitika. Célom, hogy egy átfogó, néhol részletes, de egy általános tudással szolgálhassak a legalapvetőb szabályozásokról és jövőbeli lehetőségekről. A dolgozatot az előbbiekben megfogalmazottak alapján öt fő részre tagoltam. Az első részben saját magamnak tettem fel általánosságban azt a kérdést, hogy tekinthetem-e önálló jogágnak az energiajogot és ha igen, akkor milyen kritériumok alapján kellene azt tegyem. A második részben bemutatni igyekszem, hogy mikor indult meg az a folyamat, amely szépen lassan előtérbe helyezte a megújuló energiaforrások jelentőségét, melyek voltak azok a tényezők, amelyek életre hívták a különböző állami stratégiákat és terveket. Itt teszek említést a korábbi és a jelenlegi stratégiában szereplő feladatokról. A harmadik fejezetben bemutató jelleggel kívánom felsorolni és jellemezni a fosszilis energiahordozókat, amelyek miatt lényegében a megújuló energiák felé kell fordulnunk. Ezt követően megvizsgálom és egyesével bemutatom a megújuló energiahordozókat, azok előnyeit és hátrányait, néhol kissé tudományos keretek között ragadva és kitérve az Európai Uniós irányelvi követelményekre és hazai szabályozásra. A fejezeten belül továbbá azokra a nemzetközi és Uniós forrásoknak a felsorolására és bemutatására támaszkodom, amelyek tartalmazzák a szükséges javaslatokat és irányokat. Végezetül kitérek a villamosenergia előállítására és arra, hogy melyik lenne a legoptimálisabb modell a leghatékonyabb hasznosításra kiemelve a német modellt.

Leírás
Kulcsszavak
energiahatékonyság, energiafüggőség, megújuló energia, energiajog, villamosenergia
Forrás