A munka, tanulás, önkéntesség dimenzióinak vizsgálata a Debreceni Egyetem szociológia és nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatói körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a hallgatók munkaerőpiaci jövőterveinek vizsgálata, hozzáállásuk és viszonyrendszerük megismerése a munkával, a továbbtanulással és az önkéntességgel kapcsolatban. Kutatásom célja, hogy megismerjem a hallgatók kilátásait, gondolkodásmódjait az alábbi főbb kérdések mentén. Milyen tervekkel rendelkeznek a munkába állással kapcsolatban? Milyen karrierutat, munkahelyet terveznek választani? Milyen hivatásban képzelik el magukat, amit tanultak az évek folyamán, vagy másban? Továbbá kutatási kérdéseim közé sorolom, hogy a hallgatók a tanulást helyezik előtérbe vagy inkább dolgozni szeretnének a diplomát követően? Dolgozatomban arra is keresem a választ, hogy mit jelent számukra az önkéntesség, önkéntes munka. Kutatásomban az empirikus kvalitatív interjú módszerét választottam, ezen belül is a félig strukturált interjút. A kutatás mintáját szociológia és nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatók adták. Összesen tíz interjút készítettem. A kutatás főbb eredményei, a továbbtanulással kapcsolatban, hogy a legtöbb hallgató leginkább a mesterképzés mellett kötelezte el magát. Ami a munka dimenzióját illeti a szociológia alapszakos hallgatók más területen képzelik el magukat a munkaerőpiacon, a nemzetközi gazdálkodást tanuló hallgatók maradnának szakterületükön. Az önkéntesség nem volt jellemző a hallgatókra, ugyanakkor hangsúlyozták annak fontosságát.

Leírás
Kulcsszavak
munka, tanulás, önkéntesség, kvalitatív kutatás
Forrás