Democratic values – discriminative practices regarding to the status of the elderly

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
University of Debrecen Press
Absztrakt
Leírás
The scientific study of gerontology in Hungary has a short history. Perhaps that is why themeaning of gerontology is erroneously restricted to the type belonging to biology and medicalsciences by many. The present study argues that human and social science gerontology doeshave reasons for its existence. We outline the specific areas of research done by philosophyand ethics in connection with the situation of the existence of people, especially that of theelderly and describe what their mission consists of. We analyse the history of Westernphilosophical thinking and the moral ideas and values formed by this thinking in thousands ofyears. The basic principles of modern democratic societies are constituted by these ideas:liberty, equality, justice, brotherhood, human dignity and human rights. In practice theserights are often violated, for example the elderly people are discriminated against their age,which violates their equality and justice as well as human dignity. Their disadvantageoussituation is obvious in the economy, politics, culture, education and relations betweengenerations. The task of ethics is the principle criticism of these practices along the Westernvalues thus contribution to the formation of human conditions. The demographic crisis of thecontinent is viewed by the EU as based on modern age policy, aids, projects and classicalWestern values.
A gerontológiai tudományok művelése Magyarországon rövid múltra tekint vissza. Talán ezért sokan és tévesen a gerontológia jelentését leszűkítik annak biológiai- orvosi típusára. Amellett érvelünk, hogy a humán- és társadalomtudományi gerontológiának is létjogosultsága van. Megmutatjuk, hogy az ember, az idős ember léthelyzetével kapcsolatban a filozófia és az etika milyen sajátos területen vizsgálódik, miben jelölhető meg missziója: elemezzük a nyugati filozófiai gondolkodás történetét, azt, hogy mely nagy erkölcsi eszméket, értékeket munkált ki több ezer év alatt. Ezek az ideák a modern demokratikus társadalmak elvi alapját képezik. Ilyenek: szabadság, egyenlőség, igazságosság, testvériség, emberi méltóság, emberi jogok. A gyakorlatban ezek gyakran sérülnek. Pl. az időseket életkoruk miatt diszkriminálják. Ezzel sérül az egyenlőség és az igazságosság elve, sérül emberi méltóságuk. A gazdaság, politika, kultúra, oktatás, a nemzedékek közötti viszonyok terén hátrányos helyzetük nyilvánvaló. Az etika feladata a nyugati értékek mentén e gyakorlatok elvi kritikája, ezáltal hozzájárulás annak formálásához. A kontinens demográfiai krízisét az Európai Unió korszerű idősügyi politikai intézkedések, támogatások, projektek útján, a klasszikus nyugati értékek őrzése alapján kezeli.
Kulcsszavak
ethics, ageism, culture of scrapping, solidarity between generations, ethics, ageism, solidarity between generations, etika, ageizmus, selejtezés kultúrája, generációk szolidaritása
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények