A jutalmazás, mint a motiváció lehetősége az oktatás során

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatban a motiváció fogalmával, a jutalmazással foglalkoztam. Igyekeztem az elmélet mellett kitérni a gyakorlatra is, hiszen a tanári munka nem papíron mérhető, hanem a gyakorlatban, a tanórákon, ezért erre fektettem a hangsúlyt. Összegeztem az eddig gyakorlataim során használt jutalmazási technikákat, amelyeket a vezetőtanáraim és a mentortanárom mintái alapján alkalmaztam. A gyakorlat mellett azonban kitértem az elméletre is, hiszen ez a kettő szorosan összefügg és egymástól elválaszthatatlanok.

Leírás
Kulcsszavak
motiváció, jutalmazás, tanulók, tanári szerep, konzekvens, érték
Forrás