Freedom of establishment and different company establishment regulations of national legal systems

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témája a cégek letelepedési szabadsága az EU-ban. Mindemellett a dolgozat foglalkozik a vonatkozó bírósági gyakorlattal, mérföldkőnek tekinthető jogesetekkel is. Továbbá az egyes tagállamok eltérő cégalapítási szabályi is bemutatásra kerülnek Franciaoszág, Németország és az Egyesült Királyság kapcsán.

Leírás
Kulcsszavak
Freedom of establishment, company regulations
Forrás