A divatmárkák kommunikációja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom témája és mondanivalója első ránézésre úgy tűnhet, mintha személyem azon munkálkodna, hogy egy bizonyos célközönség pénztárcájában turkálva felmérje kinek mik az anyagi lehetőségei a megjelenését illetően. Ezért már az elején leszögezem, hogy témaválasztásom minden kizáró okot tekintve az érdeklődési körömből kiindulva fogalmazódott meg bennem. Bevallom őszintén sokáig kételyeim voltak mit és milyen szemszögből akarok vizsgálni, de tanulmányaim utolsó évének derekára megerősödött bennem az a törekvés melyet, Dr. Keszeg Anna egyetemi adjunktus előadásai inspiráltak. E kutatás függvénye a divatmárkák és a megjelenés tengelyeiből tevődik össze. A tudás iránti éhségem és a kíváncsiságom egyaránt vezérelt arra az útra, amelyre kutatásomat is tereltem. A márka jelentőségéből, illetve a márka, mint szimbólum fogja megalapozni a kiindulási pontot. Erre ráépítve a divatmárkákat és azok rétegződését fogom bemutatni és erre épülnek majd a világmárkák. A luxusmárkák is főszerepet kapnak méghozzá, nem is akár hogyan. Megihletett a kérdés a világmárka és luxusmárka közötti kifejezés definiálása közben, így érdekel, hogy mit gondol egy adott célközönség-e két fogalom közötti különbségről vagy hasonlóságról. A világ- és luxusmárkák témáján belül maradva bemutatok egy általam választott divatmárkát a német Hugo Boss-t, melynek a születése, illetve, hogy honnan-hova jutott igen érdekes számomra. Dolgozatomat egy kutatással fogom zárni, ahol egy vagy akár több meghatározott célcsoporttal készítek felmérést, akik divathoz és világmárkákhoz való viszonyulásukról adnak számottevő választ nekem. A felmérés abszolút humán beállítottságú lesz, noha mégis érzékelhető lesz benne némi marketingstratégiai próbálkozás. Én ezt a próbálkozást teljes mértékben az önkifejezés és a nem verbális kommunikáció eszközei miatt kísérelem meg. Olyan összefüggésekre keresem majd a választ mint, hogy meddig vagyunk képesek elmenni azért, hogy a divatot kövessük, milyen eszközökkel van felruházva a külső megjelenésünk, mennyire fontos vagy épp nem fontos a világmárkák használata. Mivel egészen sokrétű ez a kis kutatásicsomag amelyet összeállítottam magamnak, ezért feltételezem, hogy a kérdőív feldolgozása után, sok olyan dologra fény fog derülni, melyek a kutatásom eredményeinek kimutatását fogják tovább gyarapítani. Kíváncsian várom az eredményeket.

Leírás
Kulcsszavak
Divatmárka
Forrás