Pályaválasztás, jövőorientáció és tanulási motiváció: a tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezők sajátosságai serdülőkorban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a serdülőkorban az iskolához köthető fontos és releváns jelenségek, az iskolai motiváció és a pályaválasztás, illetve az ehhez kapcsolható jövőorientáció témájával foglalkozik. Tartalmilag két nagy egységre osztható a munka, szakirodalmi áttekintésre és egy, a vizsgálatot bemutató részre. Az elméletekkel foglakozó egységen belül a teljesség igénye nélkül a serdülőkor, a tanulás és a pályaválasztás definíciói, fontosabb elméletei, kutatói, illetve az Ő munkásságaik, gondolataik kerülnek górcső alá. Magát a vizsgálatot taglaló egység alapját azok a kérdések képezik, melyek a szakirodalom feldolgozása közben fogalmazódtak meg. Ebben a részben találhatók meg a hipotézisek, itt körvonalazódik a vizsgálat, bemutatásra kerülnek a választott minták, a módszerek. Itt található az adatok feldolgozása, értékelése, a megfogalmazódott következtetések és javaslatok.

Leírás
Kulcsszavak
Pályaválasztás, jövőorientáció, tanulási motiváció, tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezők sajátosságai serdülőkorban, serdülőkor
Forrás