Közúti szállítmányozás és a környezetvédelem kapcsolata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ahogy a szakdolgozatom címe is mutatja, a téma a közúti szállítmányozás és a környezetvédelem kapcsolatával függ össze. A dolgozatom elsődleges célja az volt, hogy bemutassam a közúti szállítmányozás folyamatát, előnyei és hátrányait. Emellett az, hogy megismertessem az egyik legsúlyosabb hátrányát a közúti szállítmányozásnak, a környezetre gyakorolt hatásait. A kérdőívemnek a közúti szállítmányozás káros hatásai voltak a fő kiindulási pontjai. Az célom az volt, hogy megismerjem, hogy a kitöltők mennyire ismerik a szállítmányozás által keletkezett káros hatásokat.

Leírás
Kulcsszavak
logisztika, szállítmányozás, környezetvédelem
Forrás