Konzerválószerek eltávolítási módszereinek összehasonlítása radiokarbonos vizsgálatokra szánt csontminták esetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozati munkámat a debreceni Atommagkutató Intézet, Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia és Képzési Központ csoportjában végeztem. Kutatómunkám középpontjában hat féle konzerválásra általánosan használt műgyanta és ragasztó anyag állt, melyeknek az eltávolítási módszereit tanulmányoztam, olyan csontminták felszínéről, amelyeket radiokarbonos korolásra szántak. Munkám során ugyanabból a barlangi medve (Ursus spelaeus) karcsontból származó 50 db alminta konzerválását, laboratóriumi előkészítését és AMS radiokarbonos mérését végeztem el. Ezzel kívántam biztosítani az azonos kiindulási alapot a tesztmérésekhez. A fizikai és kémiai előkészítések során négy egymásra épülő, mégis jól elkülöníthető módszert alkalmaztam, melyek eltérő anyagi ráfordítást is igényelnek. Kutatómunkámmal a régészeti, paleontológiai és restaurátori szakemberek jövőbeli munkáját kívántam megkönnyíteni az alkalmazott konzerváló anyagok kiválasztásában.

Leírás
Kulcsszavak
radiokarbon, kormeghatározás, csont
Forrás