A kiskorúak büntetőjogi védelme hazánkban, kiemelt tekintettel a szexuális bűncselekményekre

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a kiskorúak büntetőjogi védelméről, a szexuális bűncselekményekről általánosan, illetve a kiskorú passzív alanyoknak az e bűncselekményekkel szemben biztosított kiemelt védelméről szól. Az említett büntetőjogi védelem szemléltetése érdekében különböző korcsoportok szerint kerültek rendszerezésre a dolgozat egyes erre vonatkozó pontjai. Ezek a büntetőjogi értelemben releváns életkorhatárok. Ennek előzményeként a dolgozat elején kapott helyett a kiskorúak általános büntetőjogi védelmének ismertetése, annak történeti áttekintése és hatályos szabályozásának bemutatása, valamint kifejtésre kerülnek a nemi bűncselekmények sajátosságai, azok jogi tárgya, illetve a dolgozat végén helyet kaptak az egység-halmazati kérdések. A dolgozat témája kifejezetten a hazai szabályozás, nemzetközi vonatkozásban csak említés jelleggel esik szó.

Leírás
Kulcsszavak
jog, büntetőjog, kiskorú, büntetőjogi védelem, szexuális bűncselekmény
Forrás