Egy konkrét vállalat likviditás- és jövedelmezőség elemzése

Dátum
2013-01-22T08:44:28Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája az Aqua Soft 2004 Kft. 2008-2010 közötti időszakának jövedelmezőségi és likviditási helyzetének elemzése. Két részre bontható: az első részben bemutatom az elméleti hátteret, majd erre épülve a gyakorlati elemzést, majd a vállalatot két debreceni, szintén szoftverfejlesztő céggel hasonlítom össze négy mutató segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
likviditás, jövedelmezőség, pénzügy
Forrás