Kocsmakultúra- kutatás Debrecenben

Dátum
2013-04-16T11:47:43Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A témaválasztás során nem csupán Debrecen városi kocsmaéletének tárgyilagos bemutatását fogalmaztam meg magamban elsődleges célként, hanem leginkább a kocsma fogalomkörének frázisain túl, arra a fajta kocsmai kultúrára voltam kíváncsi, amely elválasztható a klasszikus értelemben vett kocsmai élettől.

Elsősorban azért kívántam foglalkozni a debreceni kocsmakultúrával, mert érdekelt, milyen az a kocsmai kínálat és kultúrabéli jellegzetességek, melyek városom mai fiatal generációinak kikapcsolódásának, szórakozásának helyet adnak. Kíváncsi voltam, hogy melyek azok az irányvonalak, melyek hatással lehettek Debrecenre és ezzel együtt arra is, hogy ezek milyen mértékben befolyásolták a város vendéglátóhelyeinek kultúráját. Különlegesen jellegzetesen „épül”- e a kocsmakultúra városunkban, vagy netán még meg sem vetette lábát a modern kocsmai légkör?

Kutatásom első fázisaiban a szakirodalmak és források gyűjtésével foglalkoztam. Ezen cikkek és könyvek tanulmányozása és feldolgozása során egyre inkább konkretizálódott bennem, hogy ugyan elsődlegesen a debreceni kocsmakultúra kutatása érdekel, e kérdéskör alapos vizsgálatához azonban szükség van átfogóbb képre, hasonlítási alapra, mely az én záró dolgozatom esetében a fővárosi bárkultúrát, valamint még tágabb értelemben egyes európai (ír, cseh) pub-szcénák példáinak említését is jelenti. Részletesen informálódtam a hazai kocsma- kultúra legérdekesebb vonásairól, és már az információgyűjtés szakaszában találkoztam olyan jellegzetességekkel, melyek különlegessé teszik a magyar kocsmázási szokásokat. Ide sorolnám a dolgozatom külön fejezetében tárgyalt egyedien hazai divathullám, a romkocsma- szcéna kialakulását, működési körülményeit, közönségét, vagy a számomra is új fogalom a „ kocsmológia ” területét.

Ezek alapján, kutatási anyagaimat, forrásaimat figyelembe véve igyekeztem saját véleménnyel, tapasztalattal is átitatott dolgozatot írni, mely hű képet fest a kocsmai élet és kultúra alakulásáról Debrecen városában.

A kutatási folyamatok lezárultával, az információk összevetése után, leginkább arra kerestem a választ, vannak-e jelei annak, hogy Debrecenben valamilyen szinten következetesen próbál modernizálódni, fejlődni a kocsmai kultúra?

Leírás
Kulcsszavak
kocsma, Debrecen
Forrás